Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.291.732

Khách Online : 38

Báo cáo Cải cách hành chính hàng tháng, quý, năm

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

16:06 18/06/2018 | Lượt xem : 1247

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1247

Xem toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018: Tại đây