Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.291.765

Khách Online : 35

Báo cáo Cải cách hành chính hàng tháng, quý, năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2018

16:05 26/03/2018 | Lượt xem : 1532

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1532

Xem toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2018: Tại đây