Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.291.702

Khách Online : 39

Báo cáo Cải cách hành chính hàng tháng, quý, năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018

10:47 25/09/2018 | Lượt xem : 1240

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1240

Xem toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018: Tại đây