Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.734.252

Khách Online : 38

Tình hình triển khai tại các địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu lên kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến 2025

15:19 29/11/2021 | Lượt xem : 4018

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4018

Kế hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành tập trung vào các nhiệm vụ như xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển Đô thị thông minh của tỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch bao gồm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025.
Về nội dung xây dựng phát triển đô thị thông minh, Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu triển khai thực hiện các dự án thành phần theo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 112 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ như xây dựng Kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh.
Song song với đó, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát triển các dịch vụ đô thị thông minh; cũng như xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguồn: ictnews.vietnamnet.vn