Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.550

Khách Online : 274

Tình hình triển khai tại các địa phương

Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa

10:46 19/11/2018 | Lượt xem : 597

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 597

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UB về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng trang thiết bị của Trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động chính thức. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP…

 

Nguồn: baobaclieu.vn