Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.270.689

Khách Online : 46

Bản tin văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 01/2020, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

02:03 05/01/2020 | Lượt xem : 77

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 77
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 01: Xem tại đây