Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.270.735

Khách Online : 42

Bản tin văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 02/2020, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

09:01 13/01/2020 | Lượt xem : 65

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 65
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 02: Xem tại đây