Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.125.417

Khách Online : 212

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2018

12:05 28/05/2019 | Lượt xem : 68

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 68
Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây