Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.610

Khách Online : 125

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2018

12:05 28/05/2019 | Lượt xem : 111

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 111
Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây