Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.636

Khách Online : 46

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Báo cáo Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

13:32 25/06/2021 | Lượt xem : 9083

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9083
Báo cáo gồm:

- Báo cáo đầy đủ Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Nv5Ast1nWvR-qvqqK8StTkUxWEto6NCg/view?usp=sharing

- Báo cáo đầy đủ Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Og-g9jEoVdqhJa7UMqD3TnDk2mr-0TRu/view?usp=sharing

Xem toàn văn Báo cáo tóm tắt trong File đính kèm dưới đây:

- Báo cáo tóm tắt Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo tóm tắt Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020;

- Slide Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt PARindex 2020Tải về
Báo cáo tóm tắt SIPAS 2020Tải về
Slide Báo cáoTải về

 

File đính kèm

Báo cáo tóm tắt PARindex 2020: Tải về
Báo cáo tóm tắt SIPAS 2020: Tải về
Slide Báo cáo Phần 1: Tải về
Slide Báo cáo Phần 2: Tải về