Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.291.749

Khách Online : 36

Báo cáo Cải cách hành chính hàng tháng, quý, năm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

14:55 02/01/2018 | Lượt xem : 1257

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1257

Xem toàn văn Báo cáo Cải cách hành chính năm 2017: Tại đây