Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.167.032

Khách Online : 24

CCHC Bộ, ngành

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Sẵn sàng nguồn lực để thực hiện địch vụ công trực tuyến cấp độ 4

12:00 15/07/2019 | Lượt xem : 1077

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1077
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện cải cách hành chính đến cuối 6/2019.
Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục quán triệt các đơn vị trong Ngành quyết liệt triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế đến giải quyết, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; thường xuyên rà soát, đánh giá kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục và giảm tối đa chi phí tuân thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính và phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục duy trì tổ chức bộ phận “một cửa” tại Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; vận hành có hiệu quả Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn.
Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành, cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân được tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Đáng chú ý từ tháng 4/2019 với mục tiêu công bố dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hướng, giải quyết hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, trong thời gian tới cần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục rà soát và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo (AI) và chăm sóc khách hàng qua hệ thống trả lời tự động (Chatbot)…

Nguồn: daidoanket.vn