Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.090.130

Khách Online : 183

Tình hình triển khai tại các địa phương

Bến Tre: Đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính

10:47 19/11/2018 | Lượt xem : 501

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 501

Để trang bị kiến thức cho các học viên về phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức 05 lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 với 365 học viên là đại diện lãnh đạo hoặc thành viên của Ban chỉ đạo ISO và thư kí ISO các Sở, ngành tỉnh, huyện Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc.

 

Một lớp lớp tuận huấn chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tổ chức

Đồng thời, nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (năm 2017, tỉnh Bến Tre xếp hạng Chỉ số CCHC đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố), Sở Khoa học và Công nghệ đã xin chủ trương và được sự đồng ý của UBND tỉnh cho phép tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 61 UBND cấp xã thuộc 03 huyện còn lại của tỉnh gồm Bình Đại, Ba Tri và Mỏ Cày Nam.

Trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre sẽ tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 118 UBND cấp xã, phường, thị trấn để đạt 100% cơ quan cấp xã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018…

 

Nguồn: vietq.vn