Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.539.643

Khách Online : 12

CCHC Bộ, ngành

Bộ Công an: Ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

09:50 24/08/2020 | Lượt xem : 1835

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1835
Ngày 17/8,  Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đồng thời, ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.
Theo cand.vn, Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chuyển đổi phương thức quản lý con người từ phương thức cũ sang phương thức mới ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân. 
Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những của lực lượng Công an nhân dân mà còn là cốt lõi để xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số. 
Để đáp ứng nhiệm vụ trên, việc bố trí lại tổ chức của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội là rất cần thiết và cấp bách. Theo Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, chức năng, nhiệm vụ cơ bản không điều chỉnh nhiều, nhưng mô hình tổ chức bộ máy đã được bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, theo phương châm một đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị thực hiện.
Đầu mối các đơn vị cấp phòng của Cục đã được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, được hợp nhất từ 5 đơn vị.
Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu trướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy, lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị cấp phòng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ công tác; đề xuất kiện toàn các tổ chức đảng tại các đơn vị cấp phòng và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội theo đúng tiến độ. 
Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ liên quan đến việc bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, không để vì sắp xếp tổ chức bộ máy mà làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ các mặt công tác; đặc biệt chú trọng 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân, thực hiện cao điểm vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Chính phủ báo cáo với Quốc hội về Luật cư trú sửa đổi. Trong đó, có thu thập dữ liệu dân cư đây là nền tảng của Chính phủ điện tử; đề xuất tiếp việc gắn chíp căn cước công dân là số định danh của mỗi người dân, tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý bằng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính… góp phần vào phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: baochinhphu.vn