Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.445

Khách Online : 101

Chính phủ điện tử

Bộ Công Thương: Hướng tới mục tiêu bộ điện tử

16:00 20/05/2019 | Lượt xem : 285

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 285
Theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đến thời điểm này, tất cả 292 thủ tục hành chính thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên; trong đó có 153 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến đều được triển khai tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Đến nay, đã có hơn 2.500 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Năm 2018, Bộ Công Thương đã xử lý 1.491.611 bộ hồ sơ điện tử qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số 1.508.199 bộ hồ sơ thủ tục hành chính do Bộ quản lý (tương ứng 98,9%).
Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ hàng vạn lượt doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại, email… góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong việc tiếp cận với các thủ tục hành chính do Bộ quản lý.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử, ban hành các hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương. Bộ trưởng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát toàn bộ các văn bản Bộ ban hành, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử, gắn kết trong tổng thể chung về Chính phủ kiến tạo trên nền tảng cải cách hành chính, cải cách thể chế, tinh giản bộ máy… về xây dựng Chính phủ điện tử và công nghệ thông tin. "Phải kiến trúc được mô hình của Chính phủ điện tử trong giai đoạn tới đây với những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch của từng năm trong giai đoạn này; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tính kết nối, liên thông, an toàn, hiệu quả, có tính kết nối với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tập đoàn, tổng công ty, liên kết với Chính phủ điện tử của Chính phủ và các bộ, ngành khác; có kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại liên quan đến chất lượng và tốc độ của những dịch vụ công trực tuyến " - Bộ trưởng lưu ý…

Nguồn: congthuong.vn