Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.074.193

Khách Online : 172

CCHC Bộ, ngành

Bộ Công Thương: Tăng tốc thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia

13:52 03/05/2019 | Lượt xem : 379

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 379
Hiện nay Bộ Công Thương là một trong những đơn vị còn có số lượng lớn thủ tục hành chính phải kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), do đó Bộ này đang nỗ lực tăng tốc trong năm 2019.

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2019 - 2020, đơn vị này còn 31 thủ tục hành chính phải kết nối NSW. Riêng năm 2019 có 21 thủ tục. Đây là số lượng thủ tục lớn so với nhiều bộ, ngành khác.
Theo chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), trong năm 2019 cả nước phải kết nối 61 thủ tục vào NSW. Như vậy, riêng Bộ Công Thương chiếm tới 34% tổng số thủ tục phải kết nối của cả nước trong năm nay (21/61). Bộ Công Thương cũng được xem là một trong những bộ còn nhiều thủ tục phải kết nối NSW nhất hiện nay.
Để hoàn thành các mục tiêu kết nối, mới đây, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và góp phần đảm bảo các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
Đồng thời, đảm bảo toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thực hiện thông qua NSW dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương đặt mục tiêu hết năm 2019 triển khai ít nhất 80% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương được kết nối NSW. Hết năm 2020, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thông qua NSW, thu phí và lệ phí bằng phương thức điện tử.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu đảm bảo các chứng từ (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các văn bản điện tử tương đương) cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. Đồng thời nghiên cứu trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối/cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia…

Nguồn: baohaiquan.vn