Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.950.455

Khách Online : 68

CCHC Bộ, ngành

Bộ Giáo dục và đào tạo: Đẩy mạnh triển khai kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin

12:00 15/07/2019 | Lượt xem : 3159

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3159
Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp, thảo luận kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục.  
Báo cáo dự thảo tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Giáo dục, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Sơn Hải cho biết, ứng dụng được chia thành 6 cấu phần, bao gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nội bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ứng dụng trong quản lý ngành; Ứng dụng trong hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Hạ tầng, thiết bị và an toàn thông tin; Nguồn nhân lực sử dụng công nghệ thông tin và chính sách ứng dụng công nghệ thông tin.
Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo là các hệ thống được xây dựng nhằm hiện đại hóa và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ. Các hệ thống này được xây dựng căn cứ trên các yêu cầu về phát triển Chính phủ điện tử, cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân là các ứng dụng hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành, truyền tải thông tin và tạo công cụ giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của Bộ như Cổng thông tin điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống một cửa điện tử.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành gồm: Hệ thống dùng chung toàn ngành, hệ thống dùng ở các cơ sở. Trong đó, hệ thống dùng chung toàn ngành là các giải pháp giúp thực thi công tác quản lý ngành có hiệu quả thông qua việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục và đào tạo nhằm cung cấp thông tin quản lý giáo dục cho các quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đối với ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai kho học liệu số dùng chung toàn ngành, kho bài giảng e-learning, hệ thống dạy học trực tuyến, hệ thống thi trực tuyến, Hệ tri thức Việt số hóa…
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định, trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có bước tiến dài trong ứng dụng công nghệ thông tin và là một trong những Bộ tiên phong trong thực hiện Chính phủ điện tử. Từ thực tiễn quản lý, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng cho rằng, khung kiến trúc tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ ít nhất cần có 4 thành tố, trong đó đầu tiên phải quan tâm xây dựng là trục kết nối tích hợp, liên thông dữ liệu từ Chính phủ, Bộ đến các cơ sở.
Tiếp theo, cần ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ. Sau đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành. Cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến phục vụ các hoạt động dạy học, hoạt động dịch vụ giáo dục để khuyến khích xã hội hóa.
Để có thể vận hành tốt các thành tố nói trên, Bộ trưởng lưu ý đến các điều kiện để triển khai thực hiện, bao gồm: Hệ thống phần mềm; thiết bị kết nối đầu cuối; hạ tầng dùng chung và an toàn thông tin; nhân lực sử dụng và các văn bản quy định…

Nguồn: petrotimes.vn