Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.481

Khách Online : 97

Chính phủ điện tử

Bộ Giao thông vân tải: Thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử

16:00 20/05/2019 | Lượt xem : 228

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 228
Sáng ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giữa các thành viên Ban chỉ đạo nhằm đây mạnh hơn nữa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại đơn vị, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ  xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ. Trước mắt, Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, các Cục cần tăng cường thực hiện, kiểm tra việc kết nối hệ thống quản lý văn bản giữa Bộ với Chính phủ, giữa Bộ và các Bộ ngành, giữa Bộ với các cơ quan thuộc Bộ theo đúng lộ trình của Chính phủ. Bộ trưởng cho rằng để đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, bên cạnh việc các đơn vị triển khai xây dựng các cơ dữ liệu theo Khung Chính phủ điện tử đã được phê duyệt, nhất thiết cần coi kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tiếp tục quan tâm xây dựng, cung cấp các thủ tục hành chính trên cổng thông tin dịch vụ công của đơn vị, Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Nguồn: mt.gov.vn