Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.276

Khách Online : 35

Cải cách tài chính công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề xuất tăng 7.3% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

10:54 24/03/2020 | Lượt xem : 1412

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1412
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho tám nhóm đối tượng từ ngày 01/7. 
Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm khoảng 7,382% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Mức tăng trên tương xứng với mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.
Tám nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng gồm:
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các nghị định số 92/2009, 121/2003 và 09/1998 đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975/HĐCP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.
Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyế định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Nguồn: ttxvn