Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.237.847

Khách Online : 88

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ: Đề xuất hướng dẫn tiêu chuẩn, tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

13:00 15/07/2019 | Lượt xem : 688

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 688
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Theo dự thảo, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn và các tiêu chuẩn cụ thể như sau: Độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên; trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với phường, thị trấn, phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm; đối với xã, phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm.
Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định.
Sau khi được tuyển dụng, chậm nhất 36 tháng, phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.
Dự thảo nêu rõ, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp xã xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng…

Nguồn: baochinhphu.vn