Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.180.956

Khách Online : 25

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ Nôi vụ: Đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

14:41 09/03/2020 | Lượt xem : 893

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 893
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.
Theo dự thảo Nghị định, người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.
Người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
Ngoài ra, để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia vào các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì cơ quan sử dụng viên chức xác định chỉ tiêu tuyển dụng tương ứng với vị trí việc làm để tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số.
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo hai vòng thi, vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: kiến thức chung có 60 câu hỏi, thời gian 60 phút; ngoại ngữ có 30 câu hỏi, thời gian 30 phút; tin học có 30 câu hỏi, thời gian 30 phút.
Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp: có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (có văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành); người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. Miễn thi phần tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành dưới hình thức phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết, với thang điểm là 100 điểm, thời gian thi phỏng vấn là 30 phút, thi viết là 180 phút, còn thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động chuyên ngành và vị trí việc làm tuyển dụng.
Về xét tuyển viên chức, được thực hiện theo 2 vòng, vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Vòng 2, thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết để kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, thang điểm là 100 điểm, thời gian thi phỏng vấn là 30 phút, thi viết là 180 phút.
Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau: các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm: người đang ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu; người đang là cán bộ, công chức cấp xã; người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thông. Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết về trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức, bao gồm: thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; tổ chưc tuyển dụng viên chức; thông báo kết quả tuyển dụng viên chức.
Về hợp đồng làm việc, người mới trúng tuyển vào viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức, trừ trường hợp là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức hoặc các trường hợp trúng tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 12 Nghị định này. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Sau khi hết hạn hợp đồng làm việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.
Trường hợp viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc, được xem xét, quyết định việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.
Trường hợp là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định hoặc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp đăng ký dự tuyển vào viên chức trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao nếu được tuyển dụng vào viên chức thì thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn...
Về thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương chuyên viên cao cấp, Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu tham dự thi hoặc xét thăng hạng.
Về thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương chuyên viên chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu tham dự thi hoặc xét thăng hạng.
Còn đối với việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương cán sự, chuyên viên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị tổ chức theo quy định của pháp luật.
Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định việc phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.
Theo dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ được giao ban hành Quy chế, Nội quy tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành và các cơ quan liên quan xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án của môn kiến thức chung viên chức để cung cấp cho các cơ quan quản lý viên chức sử dụng trong các kỳ thi thăng hạng viên chức.
Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc bổ nhiệm viên chức quản lý, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trách nhiệm trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm và trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý, hồ sơ bổ nhiệm và các nội dung liên quan đến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý…

Anh Cao, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ