Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.155.533

Khách Online : 55

CCHC Bộ, ngành

Bộ Nội vụ: Triển khai đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử

14:00 24/06/2019 | Lượt xem : 142

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 142
Chiều ngày 19/6, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì cuộc họp về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Voffice) tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tiếp theo đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Qua đó việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Voffice) được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển Chính phủ điện tử. Thời gian qua rất nhiều đơn vị, cá nhân trong Bộ đã triển khai tích cực xây dựng các văn bản, quy định, mua sắm trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ sử dụng văn bản điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm văn bản điện tử vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc sử dụng phần mềm thích ứng với Trục liên thông điện tử Bộ, trang thiết bị còn thiếu ở một số đơn vị. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị nêu rõ các khó khăn trong việc sử dụng phần mềm Voffice, để sau cuộc họp này tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai sử dụng văn bản điện tử.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn trong việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Voffice) như: hệ thống phần mềm ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng không đồng bộ (Viettel, VNPT, Tân dân…); kinh phí dành cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng và triển khai phần mềm Voffice còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra; trách nhiệm người đứng đầu trong việc sử dụng văn bản điện tử chưa quyết liệt; quy trình thực hiện hồ sơ văn bản điện tử còn rườm rà, chưa đáp ứng với mục tiêu đề ra; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm Voffice chưa thành thạo; hệ thống trang thiết bị chưa đáp ứng được việc sử dụng phần mềm Voffice…
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, sau cuộc họp này từ lãnh đạo Bộ tới thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần có quyết tâm cao, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ sử dụng văn bản điện tử. Thứ trưởng đề nghị bắt đầu từ ngày 24/6/2019 các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ sử dụng 100% văn bản điện tử. 

Nguồn: tcnn.vn