Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.991

Khách Online : 80

CCHC Bộ, ngành

BỘ TÀI CHÍNH: 100% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

12:01 19/07/2021 | Lượt xem : 1622

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1622
Bộ Tài chính luôn xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Cho đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Thông tin từ Bộ Tài chính, đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp bằng dịch vụ công trực tuyến.
Tính đến ngày 30/6/2021, tổng số thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính là 895, trong đó: số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 10,50% tổng số thủ tục); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 280 (tỷ lệ 31,4%); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 8,94%); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 440 (tỷ lệ 49,16%). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 521 (tỷ lệ 58,2%).
Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 285/521 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 54,8% (vượt 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ). Trong đó: Tổng cục Thuế có 150 dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan có 72 dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc nhà nước có 7 dịch vụ công trực tuyến, cơ quan Bộ Tài chính có 56 dịch vụ công trực tuyến.
Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính.
Vì vậy, các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn