Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.438

Khách Online : 442

CCHC Bộ, ngành

BỘ TÀI CHÍNH: ĐÃ TÍCH HỢP 285 DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, 4 LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

14:27 14/06/2021 | Lượt xem : 1180

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1180
Tính đến nay, Bộ Tài chính đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%.
Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 895 thủ tục.
Trong đó, đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 438 dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Đến nay, đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%.
Bộ Tài chính cũng đang vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Tính đến ngày 28/5/2021, đã tiếp nhận 475 hồ sơ, đã trả 350 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 125 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
Cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan luôn được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm.
Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của mình, nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trong 5 tháng qua, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 136/182 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 57 nhiệm vụ, triển khai 42 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 37 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn