Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.920

Khách Online : 187

Tình hình triển khai tại Bộ, ngành trung ương

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Thay vì nghe giảng hãy đối thoại

10:07 04/12/2018 | Lượt xem : 720

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 720

“Thay vì nghe giảng thì hãy đối thoại, trao đổi nhiều hơn. Thay vì ngồi lớp thì hãy đi tham quan nhiều hơn…”.

 

 

Đó là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại khóa học dành cho Giám đốc các Sở TT&TT về quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông, tổ chức ngày 19/11. 

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng ở lĩnh vực thông tin tuyên truyền phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường. Tất cả các định hướng trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ và Bộ đang tập trung mọi nguồn lực và bộ máy từ trung ương đến các Sở để tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định muốn thay đổi thì đầu tiên phải bắt đầu từ người đứng đầu, tức là Giám đốc Sở.

“Thay vì nghe giảng thì hãy đối thoại, trao đổi nhiều hơn. Thay vì ngồi lớp thì hãy đi tham quan nhiều hơn. Thay vì nghe thì hãy hỏi nhiều hơn. Thay vì học từ giảng viên thì hãy học từ bạn cùng lớp nhiều hơn. Thay vì học sách thì hãy mang câu chuyện của Sở mình ra để bàn bạc, giải quyết. Thay vì theo một chương trình được thiết kế trước thì hãy điều chỉnh, may đo cho phù hợp. Thay vì mang về rất nhiều tài liệu thì hãy mang về một nhận thức mới, một tinh thần mới, một năng lượng mới!”, Bộ trưởng nói.

 

Nguồn: plo.vn