Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.075.450

Khách Online : 174

CCHC Bộ, ngành

Bộ trưởng sẽ thêm quyền "cho từ chức", "biệt phái" cấp dưới

13:49 03/05/2019 | Lượt xem : 398

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 398
Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ thêm thẩm quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa đưa ra thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây mở rộng thêm khá nhiều thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Bộ trưởng, trưởng ngành.
Về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, dự luật bổ sung quy định “cho từ chức” và “biệt phái”.
Như vậy, ngoài thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng và các trưởng ngành có thêm thẩm quyền cho từ chức, biệt phái cấp dưới do mình quản lý.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng có thêm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Theo lý giải của Bộ Nội vụ, quy định hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ trong việc bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức chưa phù hợp với một số các quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức hiện nay.
Việc sửa đổi này nhằm thống nhất với thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Bên cạnh đó, dự luật bỏ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc “quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành”, bảo đảm thực hiện thống nhất theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn: vietnamnet.vn