Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.307.632

Khách Online : 21

Tình hình triển khai tại Bộ, ngành trung ương

Các thủ tục hành chính Thuế điện tử được đảm bảo an toàn thông tin

10:50 26/10/2020 | Lượt xem : 1399

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1399
Tổng cục Thuế có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành Thuế đã cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp cũng như triển khai các hệ thống một cửa điện tử.
Đến nay, có 32 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và có 150 thủ tục hành chính được các tổ chức, cá nhân thường xuyên sử dụng đã thực hiện ở mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đảm bảo an toàn thông tin.
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/9/2020, số lượng doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,65%; số đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.
Đáng chú ý, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối xác thực để triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và chia sẻ dữ liệu để tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân và nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến cuối tháng 9, Tổng cục Thuế đã tích hợp các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Mới đây nhất, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT, thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax trong toàn ngành, đảm bảo tất cả người nộp thuế đều được hỗ trợ qua kênh thông tin điện tử này.
Theo Tổng cục Thuế, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm yêu cầu, chất lượng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch giúp giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế sẽ rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.
Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả; triển khai, vận hành có hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa.
Cùng với đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Ngành Thuế sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Nguồn: haiquanonline.com.vn