Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.090.077

Khách Online : 162

Tình hình triển khai tại các địa phương

Cần Thơ thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND

15:03 26/11/2018 | Lượt xem : 800

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 800

Từ nay đến năm 2020, Cần Thơ sẽ thí điểm kiêm nhiệm chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn của Thành phố.

 

UBND TP Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính giai đoạn đến năm 2020 theo hướng giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Thời gian triển khai thực hiện của đề án từ năm 2018 đến 2020.

Tính đến tháng 6/2018, Cần Thơ có 1.923 công chức, trong đó, cấp thành phố có 1.178 công chức và cấp huyện có 745 công chức.

Vì vậy, để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả, Cần Thơ thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong. Trong đó giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục.

Cụ thể, có 15 Sở: Nội vụ, Sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu chế xuất, Thanh tra Thành phố, Văn phòng HĐND Thành phố nằm trong nhóm đối tượng được sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Các cơ quan nói trên sẽ phải giảm từ 1 - 5 đầu mối, sáp nhập một số phòng trực thuộc đơn vị hoặc chuyển đổi chức năng cho phù hợp.

Đặc biệt, đề án còn triển khai thực hiện thí điểm kiêm nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, thí điểm kiêm nhiệm chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn của Thành phố.

Thí điểm Trưởng ban Ban tổ chức cấp ủy kiêm trưởng phòng phòng nội vụ tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh.

 

Nguồn: baochinhphu.vn