Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.165

Khách Online : 20

Tình hình triển khai tại các địa phương

Cần Thơ thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính

16:22 10/11/2021 | Lượt xem : 880

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 880

TP. Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành có sự tham gia, vào cuộc tích cực hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) trong năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành có sự tham gia, vào cuộc tích cực hơn nữa đối với công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nhiệm vụ, giải pháp, đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định chỉ số cải cách hành chính của ngành, địa phương; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Thành phố Cần Thơ cũng đề ra mục tiêu trong năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 86%, thuộc nhóm 15 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt từ 88%, thuộc nhóm 25 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đạt từ 45 điểm, thuộc nhóm 20 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu trên, TP. Cần Thơ đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính như: công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản vi phạm pháp luật tại thành phố, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP. Cần Thơ cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cải thiện Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Nổi bật nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về sự tham gia của người dân ở cơ sở, sự công khai minh bạch trong hoạch định chính sách, trách nhiệm giải trình với Nhân dân, kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, cải cách thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường...

Theo công bố của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong tháng 6/2021, Chỉ số cải cách hành chính của TP. Cần Thơ trong năm 2020 đạt 83,76%, xếp hạng 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,51% nhưng giảm 8 bậc so với năm 2019.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 84,14%, xếp vị trí 38/63, tăng 3,75% và tăng 13 bậc so với năm 2019.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đạt 42,88/80 điểm, xếp thứ 29/63, giảm 2,82 điểm và giảm 21 bậc so với năm 2019.

Nguồn: ttxvn/vietnam+