Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.237.159

Khách Online : 14

Cải cách tài chính công

Chuẩn bị kết nối thanh toán trực tuyến nghĩa vụ đất đai

15:52 29/09/2020 | Lượt xem : 970

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 970
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị liên quan để kết nối các thủ tục hành chính liên quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Để thực hiện kết nối các thủ tục hành chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát những việc phải làm để triển khai thực hiện.
Cùng với việc rà soát các thủ tục liên quan, Tổng cục Thuế cũng đang tiến hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin về thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với đất đai. Sau khi nâng cấp, sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như hỗ trợ người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ đang cùng với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Ngoài thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Văn phòng Chính phủ cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Các thủ tục hành chính này dự kiến sẽ hoàn thành kết nối và đi vào hoạt động từ 01/11/2020. Nếu những thủ tục hành chính này kết nối thành công, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi phải thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng và đất đai. Đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai được nhanh gọn, giảm thời gian, chi phí không cần thiết.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn