Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.270.673

Khách Online : 53

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Còn gây phiền hà cho dân, nhất định không xem xét khen thưởng

10:28 05/02/2020 | Lượt xem : 41

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 41
Ngày 06/01, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” (Chỉ thị số 34-CT/TW) và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. 
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. 
Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 
Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt, định hướng cho các phong trào thi đua trong cả nước.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và vai trò là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua. 
Phó Chủ tịch nước đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, nơi nào làm chưa tốt, chưa đồng đều cần tập trung để tạo chuyển biến, khắc phục hạn chế nhằm thực hiện tốt và đồng đều. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng đảm bảo hiệu quả, kịp thời, chính xác. 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. 
Theo đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng và hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khắc phục những bất cập còn tồn tại trong thực hiện Luật thời gian qua để trình Chính phủ, Quốc hội đảm bảo kế hoạch đề ra. 
Tham mưu giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm với nhiều biện pháp, giải pháp khả thi và hướng vào phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, tránh nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. 
Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước phải rút ra được những kinh nghiệm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
Tiếp tục tham mưu để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, các Bộ, ngành, địa phương cần xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc để xét khen thưởng. 
“Đơn vị nào thực hiện không tốt công tác cải cách hành chính, còn gây phiền hà, khó khăn, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp thì nhất định không xét khen thưởng cho đơn vị đó”- Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói…

Nguồn: baophapluat.vn