Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.565

Khách Online : 108

Tình hình triển khai tại Bộ, ngành trung ương

Công bố bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

09:56 01/04/2019 | Lượt xem : 431

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 431
Sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị “Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam”.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, theo dõi, giám sát là nội dung quan trọng trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững nhằm cung cấp những “bằng chứng thực tiễn xác thực” đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo

Để cung cấp những bằng chứng thực tiễn, xác thực phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam.
Đây là quy định chuẩn mực về chỉ tiêu thống kê, nội dung chỉ tiêu thống kê (gồm khái niệm; phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp) phục vụ cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững. Tiến sĩ Michael Krakowski, Cố vấn trưởng, Giám đốc Chương trình cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh GIZ đã chỉ ra: "Việc ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHDT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu ngày hôm nay sẽ giúp Việt Nam tiến một bước gần hơn đến việc xác định cơ chế giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, những nội dung cơ bản của Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg, trong đó: 38 chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015; 112 chỉ tiêu tương tự 101 chỉ tiêu phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu; 140 chỉ tiêu thống kê có lộ trình A (thực hiện từ năm 2019); 18 chỉ tiêu thống kê có lộ trình B (thực hiện từ năm 2025)…
Nguồn: ttxvn