Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.724

Khách Online : 131

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Công văn số 460/BNV-CCHC ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

08:45 09/02/2017 | Lượt xem : 1154

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1154

Xem toàn văn Công văn số 460/BNV-CCHC: Tại đây

Tin khác