Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.424

Khách Online : 36

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Công văn số 461/BNV-CCHC ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

08:47 09/02/2017 | Lượt xem : 1494

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1494

Xem toàn văn Công văn số 461/BNV-CCHC: Tại đây

Tin khác