Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.264

Khách Online : 31

Tình hình triển khai tại các địa phương

Đà Nẵng: Đặt Mục Tiêu 100% Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 4

16:18 10/11/2021 | Lượt xem : 630

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 630

Chuyển đổi số là cơ hội đột phá trong phát triển, hướng đến TP. Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm chuyển đổi số là động lực trong phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Nền tảng từ hạ tầng công nghệ thông tin

Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành đề án Xây dựng chính quyền điện tử, đề án Xây dựng thành phố thông minh…

Từ chủ trương trên, TP. Đà Nẵng đã triển khai và bước đầu đạt một số kết quả: Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, hình thành các cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ chính quyền điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến ở TP. Đà Nẵng có hơn 97% thủ tục trực tuyến (trong đó 66% ở mức 4). Hạ tầng truyền thông được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng xu hướng truyền thông hội tụ. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 20%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố (đóng góp 7,5% GRDP).

Tuy nhiên, việc thực hiện CĐS vẫn còn một số hạn chế như: Tài nguyên dữ liệu số chưa khai thác hiệu quả, nhất là phân tích thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành. Các dịch vụ đô thị thông minh chưa nhiều, mức độ lan tỏa chưa cao. Công nghiệp công nghệ thông tin chủ yếu lắp ráp. Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp còn bị động, thương mại điện tử ở mức thấp, thiếu yếu tố dẫn dắt.

Nghị quyết số 05-NQ/TU chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế trên là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến chuyển đổi số. Hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội chưa đồng bộ, chưa kết nối với khối chính quyền. Các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư vào công nghệ thông tin chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.

Nghị quyết số 05-NQ/TU cũng nêu rõ bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tạo nền tảng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.

Trong bốn nhóm nhiệm vụ này có những tiêu chí rất cụ thể phải đạt được như: Hoàn thiện ứng dụng Danang Smart City thành nền tảng di động cung cấp đa dịch vụ, tiện ích cho người dân, du khách. Hình thành Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh; xây dựng, triển khai có hiệu quả đề án Phát triển y tế thông minh tại TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Cơ hội giải quyết các điểm nghẽn

Nghị quyết số 05-NQ/TU nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, TP. Đà Nẵng thuộc nhóm ba địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số, dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước.

Các tiêu chí phải đạt được như 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4. 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thành phố được ban hành công khai và liên thông. Kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP thành phố. Mỗi hộ gia đình đều có địa chỉ số, tiếp cận được dịch vụ Internet băng rộng. 100% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam, thành phố xác định chuyển đổi số là chìa khóa chính để chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số cũng là bước chuyển mang tính bắt buộc nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

“Chuyển đổi số là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như đột phá trong phát triển, hướng đến Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống như Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã đề ra” - ông Nam cho hay.

Theo ông Nam, TP. Đà Nẵng đã tích cực triển khai chính quyền điện tử, thành phố thông minh. TP đã chủ động, kịp thời triển khai chuyển đổi số qua việc ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Nam cho hay TP. Đà Nẵng có nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ số, dữ liệu số được xây dựng và đưa vào sử dụng tại thành phố và nhiều tỉnh, thành trong nước. Nhiều sản phẩm chuyển đổi số được công nhận, đoạt giải của tổ chức trong nước và quốc tế.

Định hướng thời gian tới, ông Nam cho hay Đà Nẵng đã và đang tiến hành những bước bài bản. Đề án chuyển đổi số TP. Đà Nẵng mở rộng, bổ sung theo đặc thù phát triển của TP như có mô hình tiếp cận cho riêng thành phố, có thêm chuyển đổi số cho cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể với nhiều tiêu chí cụ thể.

Nguồn: plo.vn