Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.123

Khách Online : 200

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Đà Nẵng: Xin từ chức khi thấy mình không đủ năng lực

15:00 21/05/2019 | Lượt xem : 46

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 46
Ngày 15/5, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thay mặt Ban Thường vụ ký quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 
Quy định này yêu cầu các Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải gương mẫu đi đầu thực hiện sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, chậm trễ trong công việc, để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, của Thành ủy; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích và sự phát triển thành phố.
Quy định này cũng nói rõ, các Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ…

Nguồn: plo.vn