Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.380.434

Khách Online : 25

CCHC Bộ, ngành

Đầu tàu cho kinh tế số, xã hội số

14:54 11/11/2021 | Lượt xem : 994

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 994
Mới đây, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử  được kiện toàn và đổi tên thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ủy ban này do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch.
Quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng chính là quá trình phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược về vấn đề này. Chiến lược đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam sẽ đạt vị trí cao trên thế giới về xếp hạng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hiệp quốc.

Quá trình chuyển đổi số quốc gia hướng đến hình thành Chính phủ số cùng với đó là nền kinh tế số, xã hội số. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số có vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số ở mỗi quốc gia. Thật khó hình dung, khi nói về kinh tế số, xã hội số mà không đề cập đến Chính phủ số. Nói cách khác, khi không có Chính phủ điện tử, chưa định hình được Chính phủ số, thì không thể phát triển kinh tế số và xã hội số và cuối cùng là quá trình chuyển đổi số khó đạt được những kết quả như mong đợi.

Tham gia Hội nghị và triển lãm thế giới số 2021 (ITU Digital World 2021) vừa diễn ra ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số không phải của riêng một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào. Không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một quá trình thay đổi sâu rộng toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, chính phủ các nước cần phải định hướng, dẫn dắt quá trình này để chuyển đổi số có hiệu quả, phát huy cao nhất những giá trị mới của không gian số trong mọi mặt đời sống xã hội.

Theo Thủ tướng Chính phủ, sự dẫn dắt định hướng của Nhà nước cần đi đôi với sự năng động, hiệu quả của thị trường. Do đó, hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân rất cần được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi. Cùng với đó, cần phải xem người dân chính là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển của tiến trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân tích cực tham gia, được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại và không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Chính phủ luôn đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của bất kỳ quốc gia nào, ở Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra một môi trường thuận lợi, góp phần huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi số ở Việt Nam. Không chỉ ủng hộ, khi Chính phủ quyết tâm hoàn thiện Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, thì đó chính là đầu tàu để kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam định hình và phát triển mạnh mẽ.

Nguồn: sggp.org.vn