Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.382

Khách Online : 160

Đường lối, chủ trương của Đảng

Document of the 6th National Party Congress (15-18/12/1986)Tải file đính kèm

17:06 28/09/2004 | Lượt xem : 15958

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 15958
    Political report of the Central Party Committee at the 6th National Party Congress