Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.159.541

Khách Online : 40

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

21:18 29/09/2004 | Lượt xem : 24390

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 24390
     - Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

    - Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ

    - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

    - Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức