Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.734.216

Khách Online : 18

Tình hình triển khai tại các địa phương

Đồng Nai: Nỗ lực nhiều hơn nữa trong chương trình chuyển đổi số

15:12 29/11/2021 | Lượt xem : 3910

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3910

Sáng ngày 23/11, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin - truyền thông và nêu những khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị đối với tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận những kết quả mà ngành Thông tin và Truyền thông đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất cụ thể để củng cố, kiện toàn lại Cổng thông tin điện tử tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử; nỗ lực nhiều hơn trong chương trình chuyển đổi số (hiện nay tỉnh Đồng Nai đang xếp hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước).

Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Có như vậy mới dẫn dắt, truyền cảm hứng để cán bộ, công nhân viên và người dân tăng tốc chuyển đổi số theo.


Nguồn: baodongnai.com.vn