Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.205

Khách Online : 246

Cải cách tài chính công

Giảm 30-50%xe công tại Bộ, ngành, địa phương năm 2020

16:38 23/04/2019 | Lượt xem : 202

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 202
Chiều ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ liên quan đến kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

Theo Báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực được Chính phủ đề ra.
Cụ thể, Chính phủ sẽ thực hiện tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 10%; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chính phủ cũng sẽ hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được phê duyệt…
Các cơ quan sẽ phải cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.
Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.
Đồng thời, Chính phủ cũng siết chặt việc mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức đúng quy định.
“Chính phủ phấn đấu đến năm 2020 giảm 30 - 50% số lượng xe ô tô công trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói…

Nguồn: vietnamnet.vn