Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.125.615

Khách Online : 22

Tình hình triển khai các chương trình hành động

Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện

16:00 03/06/2019 | Lượt xem : 211

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 211
Chính phủ đề nghị giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng cần đánh giá kỹ tác động.
Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước Quốc hội, chiều ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, còn ý kiến khác nhau về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ 2 người xuống còn 1 người. Chính phủ thống nhất với loại ý kiến này.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên số lượng 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.
Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng nhân dân với tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Theo cơ quan thẩm tra, quy định này không làm tăng thêm biên chế ở địa phương so với trước đó, vì thực chất một biên chế được nâng từ chức danh “Ủy viên Thường trực” của Hội đồng nhân dân lên Phó Chủ tịch theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (năm 2003).
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Định, việc giữ nguyên số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đây là những vấn đề đã được báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị (Khóa XI) trước khi Quốc hội biểu quyết đưa vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.
“Đề nghị Chính phủ cần có đánh giá tác động thật kỹ đối để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên chế” - ông Nguyễn Khắc Định nói.
Theo đó, việc đánh giá tác động cần làm rõ nếu giảm số Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao nhiêu biên chế và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ sắp xếp, bố trí vào vị trí công việc nào cho phù hợp; đồng thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tăng lên hay giảm đi…

Nguồn: vov.vn