Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.286

Khách Online : 21

Tình hình triển khai tại các địa phương

Hà Nội: Công Bố 50 Thủ Tục Hành Chính Thuộc Lĩnh Vực Lao Động - Thưong Binh Và Xã Hội

16:09 10/11/2021 | Lượt xem : 505

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 505

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ký ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND, công bố danh mục 50 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, trong đó: 01 thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương; 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, thủ tục hành chính giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời hạn giải quyết là 39 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thời hạn giải quyết là 6 ngày làm việc.

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc; phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thời hạn giải quyết là 6 ngày làm việc…


Nguồn: hanoimoi.com.vn