Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.977.789

Khách Online : 50

Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

Hà Nội: tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ

10:38 11/03/2019 | Lượt xem : 919

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 919

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông tin về kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019. 
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý công việc tại 2.588 văn bản hành chính; giải quyết 100/116 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” (đạt 87%). Đồng thời, ban hành 1.165 văn bản quản lý nhà nước để chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội...
Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; kiểm tra việc thực hiện giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ sau Tết; tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố... 

Nguồn: hanoimoi.com.vn