Tin Video

Quảng Ninh cải cách hành chính thu hút đầu tư

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.089.405

Khách Online : 286

Tình hình triển khai tại các địa phương

Hà Nội tinh giản được hơn 200 cán bộ trong năm 2018

14:54 26/11/2018 | Lượt xem : 592

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 592

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình dự kiến gửi Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2018, TP. Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, lũy kế thực hiện từ năm 2015 đến nay là 13 đợt, tinh giản 761 người, gồm 125 công chức, 517 viên chức, 110 công chức cấp xã, 9 lao động hợp đồng 68.

 

UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2018 giải thể cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố và thành lập Phòng công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND thành phố; ban hành quyết định thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; kiện toàn Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế; sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã...

Theo kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019, thành phố dự kiến có 9.906 biên chế hành chính, trong đó, biên chế công chức: 8.227 biên chế, trong đó dự phòng 17 biên chế, giảm 664 biên chế so với năm 2018.

Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2019 và giảm trừ biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở công thương do đã bàn giao về Bộ Công thương. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 là 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018. UBND thành phố giải thích, do điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức lực lượng giao thông, giảm 8 chỉ tiêu từ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng giải thể, giảm 83 chỉ tiêu từ Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở công thương.

Lao động hợp đồng theo định mức: 242 chỉ tiêu. Về biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế, dự phòng 36 biên chế, giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, tinh giản 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019…

 

Nguồn: tienphong.vn