Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.741.941

Khách Online : 95

Chính phủ điện tử

Hà Nội: Xây dựng cổng thông tin tiếp nhận ý kiến của người dân

10:47 25/03/2019 | Lượt xem : 594

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 594
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều nhiệm vụ đang được thành phố triển khai nhằm “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh từ người dân của TP Hà Nội sẽ hoạt động từ tháng 7/2019 

Một trong những nội dung trọng tâm thành phố Hà Nội đang triển khai là hết quý III/2019 hoàn thiện Dự án "Xây dựng Hệ thống Họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố - giai đoạn 3" kết nối liên thông giữa Văn phòng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố với 55 điểm cầu các Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngành và 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Trong quý II/2019, nhiều nội dung sẽ được Hà Nội hoàn thành là: Xây dựng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ảnh của người dân xong trong quý II/2019 để đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2019; tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 xong trong quý II/2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng quy trình về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Kiểm tra sắp xếp lại đề án vị trí việc làm tại các phòng, ban tiến hành thu gọn thành một đầu mối theo tinh thần “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, cải cách hành chính giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã…

Nguồn: baochinhphu.vn