Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.210

Khách Online : 59

Tình hình triển khai tại các địa phương

Hải Dương: Sở Giao Thông Vận Tải Dẫn Đầu Chỉ Số Cải Cách Hành Chính

12:09 21/03/2022 | Lượt xem : 6529

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6529
Sáng ngày 09/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
Theo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh được công bố, với 91,53 điểm (điểm tối đa 100), 2 năm liên tiếp Sở Giao thông vận tải là đơn vị dẫn đầu, Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ hai khối sở, ban, ngành đạt 90,33 điểm. Đây là lần đầu tiên từ năm 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ vươn lên đứng thứ hai.
Ủy ban nhân dân TP. Hải Dương, Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách cùng đạt 85,86 lần lượt xếp thứ nhất và thứ 2 các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Thị xã Chí Linh từ vị trí thứ 1 năm 2020 đã tụt xuống vị trí thứ 3. Tương tự, thị xã Kinh Môn năm nay xếp thứ 4, tụt 2 bậc so với năm ngoái (xếp thứ 2). Trong khi đó, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang là hai đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất các khối năm 2021.
Căn cứ kết quả cải cách hành chính, khối sở, ngành có 2 người (Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ) đứng đầu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 người xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 người hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Ở cấp huyện không có người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 người hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với 18 sở, ban, ngành và 12 huyện, thị xã, thành phố được xác định căn cứ vào 7 nội dung gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp trong thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại như một số cơ quan, đơn vị.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề xuất, từ năm 2023 sẽ lấy ngày 01/3 là ngày công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu năm 2022 các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp quan trọng, đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện tốt Thông báo số 600-TB/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các huyện thị xã, thành phố. Tiếp tục quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương về cải cách hành chính nhà nước. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính về cải cách hành chính theo tinh thần “5 rõ”. Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp nắm được chủ trương, chính sách về cải cách hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Rà soát, làm rõ các nguyên nhân gây hạn chế, xác định cụ thể các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả...

Nguồn: kinhtedothi.vn