Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.950.281

Khách Online : 67

CCHC Bộ, ngành

Kho bạc Nhà nước: Bước chuyển mới trong cải cách hành chính

09:00 06/08/2019 | Lượt xem : 5097

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5097
Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh cho rằng, việc thực hiện các cải cách trên, một mặt Kho bạc Nhà nước đã tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước; mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở Kho bạc Nhà nước hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng thương mại; hoặc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán điện tử do Ngân hàng thương mại cung cấp…
Ngoài ra, nhằm thực hiện thống nhất việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát thanh toán vốn theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”. 
Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện triển khai trên diện rộng dịch vụ công trực tuyến cho 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng thực hiện nâng cấp phiên bản dịch vụ công trực tuyến, tinh giảm quy trình thao tác, đáp ứng được quy trình nghiệp vụ của phương án thống nhất đầu mối kiểm soát chi, đảm bảo rút ngắn tối đa các bước xử lý trên Hệ thống dịch vụ công, trên Hệ thống TABMIS và hệ thống thanh toán. Đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cung cấp 8/12 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc cải cách, hiện đại hóa, trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý kiểm soát thu, chi Ngân sách Nhà nước, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính. Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính tại Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2019; đồng thời, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 100% các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tham gia dịch vụ công mức 4.
Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước như: Nghiên cứu xây dựng kiến trúc các hệ thống công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước theo hướng hình thành kho bạc điện tử và kho bạc số; xây dựng và triển khai hệ thống tổng kế toán nhà nước; nâng cấp ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước...
Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn đến các tổ chức, cá nhân có giao dịch với Kho bạc Nhà nước về bộ thủ tục hành chính của Kho bạc; đặc biệt, là việc tham gia dịch vụ công đảm bảo được sự thống nhất cao trong nhận thức và trong hành động.
Thứ tư, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ có tư duy về cải cách, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc văn minh chuyên nghiệp...

Nguồn: tapchitaichinh.vn