Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.142

Khách Online : 36

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ

10:25 13/05/2020 | Lượt xem : 975

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 975
Phát biểu tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 70 điểm cầu đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 diễn ra ngày 05/5, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ngày 23/4 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.
Từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình; phải dày công nghiên cứu, chuẩn bị, toàn tâm, toàn ý lo cho công tác cán bộ, công tác nhân sự, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng, sát thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng vào dự thảo phương án công tác nhân sự Đại hội trình hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sắp tới.
Trong tháng qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 6 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp; được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình hội nghị Trung ương 12 và các nội dung quan trọng khác.
Toàn Ngành cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn 109 đại hội điểm và 45 đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.
Về nhiệm vụ tháng 5, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.
Cụ thể, trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.
Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.
Đồng thời, nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.
Tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Nguồn: vietnamnet.vn