Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.625.928

Khách Online : 221

Tình hình triển khai tại Bộ, ngành trung ương

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14:00 01/07/2019 | Lượt xem : 529

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 529
Sáng ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạodẫn đầu Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và những kết quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, nhìn nhận những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thời gian qua để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, tháo gỡ; phát hiện những cách làm hay, tư duy đổi mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để làm bài học, kinh nghiệm nhân rộng trong cả nước.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra tham gia ý kiến, trao đổi thảo luận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhận định các nội dung mà Bộ, ngành được phân công theo dõi và trả lời kiến nghị, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình.
Nhận xét về công tác cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, về nội dung báo cáo, cũng như tình hình thực tế triển khai công tác cải cách hành chính qua theo dõi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời, đưa ra những gợi ý để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cải thiện, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2019 và các năm tiếp theo trên cơ sở phân tích kết quả một số tiêu chí mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thế mạnh. Cụ thể như: triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử, số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các thông tin về: chiến lược, quy hoạch Ngành, dự án, hạng mục đầu tư, đề tài nghiên cứu khoa học; quy định về chuẩn dữ liệu chuyên ngành; định danh điện tử; hệ thống và xử lý các văn bản ban hành trái thẩm quyền; công bố công khai văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính còn chậm cần được khắc phục; xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến…
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, kiến nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần quan tâm triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong nội bộ của mình để duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần xác định những mục tiêu chưa đạt được trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước để đề ra các giải pháp khắc phục và thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, chuẩn bị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Về tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia cùng Bộ Nội vụ để chỉnh sửa, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá cho phù hợp với điều kiện thực tế và điều kiện đặc thù của từng ngành, lĩnh vực…

Nguồn: moha.gov.vn