Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.977.829

Khách Online : 57

Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

Lâm Đồng: sáp nhập các trung tâm dân số vào trung tâm y tế huyện, thành phố

16:05 11/03/2019 | Lượt xem : 1052

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1052
Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của các huyện, thành phố vào các Trung tâm Y tế huyện và thành phố trực thuộc tỉnh.


Nội dung này được triển khai thực hiện Kế hoạch số 3898/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự lập công lập” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, ngày 27/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Cụ thể, 12 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc được sáp nhập vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên. 
Các đơn vị sau khi sáp nhập vẫn giữ tên là Trung tâm Y tế, trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng quản lý. Chức năng của đơn vị sau khi sáp nhập vẫn giữ nguyên chức năng của Trung tâm Y tế cấp huyện và chức năng của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện.
Cơ cấu tổ chức của đơn vị sau khi sáp nhập gồm 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Số lượng người làm việc căn cứ trên cơ sở vị trí làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức trực thuộc và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm…

Nguồn: baotintuc.vn